actievoorwaarden

In deze Actievoorwaarden wordt verstaan onder:

 

a. Aanbieder: Coöperatieve Rabobank U.A., handelende onder de naam Rabobank.

 

b. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon in Nederland, die aan deze actie deelneemt en voldoet aan deze actievoorwaarden.

 

c. Actievoorwaarden: deze voorwaarden

 

d. Actie: Online contest What’s Happening

 

e. Actieperiode: 27 mei tot en met 9 juli 12:00 2019. De winnaars van de tickets worden op 11 juni en 9 juli 2019 bekendgemaakt via het Instagram-account van What’s Happening en de actiesite whatshappening.nl

 

f. Actiewebsite: whatshappening.nl


2. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie. Deelnemer aanvaardt de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden en verklaart zich akkoord met de inhoud daarvan.

 

3. De Actie wordt aangeboden en georganiseerd door de Aanbieder.

 

4. Deelname aan de Actie is enkel mogelijk tijdens de Actieperiode.

 

5. Medewerkers van Aanbieder en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie.

 

6. Ben je jonger dan 16 jaar, dan ben je minderjarig en mag je volgens de wet je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, zonder dat er toestemming is van je ouders/verzorgers. Kunstbende en Rabobank vinden het belangrijk dat jij je hiervan bewust bent. Bespreek je deelname thuis en laat de video uploaden door je ouders. Mocht je hier om wat voor reden dan ook een bezwaar tegen hebben, geef dit aan en neem contact met ons op via info@whatshappening.nl. Bedenk ook dat je ouders/verzorgers jou kunnen ondersteunen in de ontwikkeling van je talent.

 

7. Om kans te maken op de prijs (weekendtickets voor Lowlands 2019) moet de Deelnemer het volgende doen: De deelnemer moet op Instagram een video uploaden met de #vanzoldernaarlowlands en #whatshappening of op de actiesite whatshappening.nl een link naar een YouTube-video achterlaten waarin Deelnemer een eigen creatieve uiting laat zien en/of horen in een van de volgende categorieën: Dans, DJ, Expo, Fashion, Film, Muziek, Taal en Theater.

 

8. Iedere Deelnemer mag maar één keer deelnemen aan de Actie.

 

9. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

10. Het prijzenpakket bestaat uit: maximaal 50 weekendtickets voor Lowlands 2019, deelname aan workshops en zo mogelijk een optreden in de What’s Happening-area. Per winnaar zijn er tickets beschikbaar ter waarde van € 210,- per stuk voor de personen die onderdeel uitmaken van de act (met uitzondering van eventuele acteurs en medewerkers achter de schermen van een video). De weekendtickets zijn voor het volledige festival, een plek op de camping en vervoer per pendelbus van en naar NS Station Lelystad of Dronten. Lowlands vindt plaats op 16, 17 en 18 augustus 2019. Indien een prijs onverwachts niet (meer) beschikbaar is, zal de Aanbieder naar eigen inzicht deze prijs mogen vervangen door een andere prijs van gelijke waarde of gelijke strekking. Op de tickets zijn voorwaarden onderhavig, te vinden op www.mojo.nl/voorwaarden.

 

11. De winnaar wordt als volgt bepaald: een jury bestaande uit 155, Rens Polman, Koen Brouwer, Stella van Leeuwen en Hans van Rompaey bekijken de video’s op whatshappening.nl en kiest vervolgens de meest veelbelovende, creatieve uiting(en). De winnaar ontvangt bericht van Kunstbende & Rabobank.

 

12. De winnaar dient binnen maximaal vijf dagen na het bericht van Kunstbende & Rabobank te reageren. Indien de winnaar niet op tijd reageert, wordt opnieuw een winnaar bepaald. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, ontvangen geen bericht.

 

13. Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs, al dan niet met een vergelijkbare waarde.

 

14. Over de uitslag, de opzet van deze actie of de vervanging van niet beschikbare prijzen door andere prijzen wordt niet gecorrespondeerd.

 

15. Door deelname aan de Actie accepteert de Deelnemer dat persoonlijke gegevens en video’s worden geregistreerd en in het kader van deze actie gebruikt kunnen worden door de Aanbieder. Aanbieder behandelt de gegevens vertrouwelijk en stelt deze niet beschikbaar aan derden, anders dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de Actie.

 

16. De Aanbieder kan de winnaar vragen belangeloos mee te werken aan een eventuele publiciteitscampagne van de Aanbieder inzake de Actie. Tevens stemt Deelnemer in met zowel het online als offline gebruik van de video waarmee Deelnemer aan de actie deelneemt, dit alles binnen de context van What’s Happening.

 

17. Klachten over deze Actie kunnen schriftelijk of via email gestuurd worden naar: info@whatshappening.nl onder vermelding van ‘klacht Actie What’s Happening’. Aanbieder zal zo snel mogelijk reageren op de klacht.

 

18. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Aanbieder.

 

19. Aanbieder is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure of voor het handelen of nalaten van derde partijen.

 

20. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.

arrow-simple Terug